Eng
|
A A A+
|
Gyengénlátó verzió
Az oldal átalakítás alatt áll

Panaszeljárások

A betegnek joga van az egészségügyi ellátással, így a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében megvalósuló kezeléssel kapcsolatban is a szolgáltatónál, valamint annak fenntartójánál panaszt tenni. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. Panasszal bárki fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a benyújtott panaszt kivizsgálni, ennek eredményéről a beteget legfeljebb 30 munkanapon belül írásban tájékoztatni.
 
A panasztételhez való jog nem érinti a beteg azon jogát, hogy a külön jogszabályokban leírtak szerint a panasz kivizsgálása érdekében más szervekhez forduljon. A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az egészségügyi szolgáltató belső szabályzatban rögzíti.
 
A panaszos a szolgáltató, valamint annak fenntartója mellett az alábbi jogorvoslati utakat választhatja:
  • Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz a betegek jogait érintő kérdésekben fordulhat („betegjogi jogsérelem” esetén). Az OBDK segít megtalálni a panaszos részére az adott egészségügyi szolgáltatóhoz rendelt betegjogi képviselőt, aki a továbbiakban segít a panasz megfogalmazásában és megfelelő helyre juttatásában. Az OBDK-ban működik a központi panasziroda.
  • A panaszos az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz (OTH) panaszokkal az ellátással összefüggő (elsősorban orvos-szakmai) kérdésekben fordulhat. Az OTH minden szakterületen egy szak-főorvosi rendszert működtet. Az OTH hatósági vizsgálatot folytat és határozatot hoz, majd a végeredményt közli a panaszossal.
  • Polgári peres (bírósági) úton magánjogi eljárásban igénnyel élhet a panaszos a szolgáltatóval szemben. A bíróság megállapíthatja az intézmény kárfelelősségét, és kártérítés fizetésére kötelezheti.
Amennyiben a fent leírt jogorvoslati utakkal összefüggésben kérdése merül fel, kérjük, vegye fel a Nemzeti Kapcsolattartó Ponttal a kapcsolatot telefonon vagy e-mailen keresztül.


© 2013 OBDK
weboldal tervezés: IRQ