Rólunk

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács által elfogadott 2011/24/EU számú Irányelv értelmében a tagállamok Nemzeti Kapcsolattartó Pontokat hoznak létre az információáramlás biztosítására.
 
A magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont feladatait a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel létrehozott, az Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálata (IJSZ) látja el. Ezzel Magyarország a 2011/24/EU Irányelvbe foglalt kötelezettségeinek tett eleget.
 
Az IJSZ célja a betegek és az egészségügyi szakemberek számára való tájékoztatás nyújtása a határon átnyúló ellátás igénybevételének feltételeiről, az egészségügyi szolgáltatókról, a betegek jogairól, panasztételi eljárásokról, jogorvoslati eszközökről, valamint jogi és közigazgatási lehetőségekről.
 
E feladatai során más tagállamok Kapcsolattartó Pontjaival és az Európai Bizottsággal is szorosan együttműködik; biztosítja a megfelelő információcserét, az egészségügyi szolgáltatók és a betegek közötti kommunikációt egyszerűsíti.Tevékenysége során a magyar és uniós jogszabályokat tiszteletben tartja.


© 2013 OBDK
Adatvédelem weboldal tervezés: IRQ