Eng
|
A A A+
|
Gyengénlátó verzió

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (European Health Insurance Card, EHIC) egy olyan ingyenesen igényelhető kártya, amelynek révén a biztosított ideiglenes tartózkodása idején az Európai Unió bármelyik 28 tagállamában, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban is igénybe veheti az adott ország egészségügyi ellátását, mindezt ugyanolyan feltételekkel és költségek megfizetésével, mint az adott államban biztosítással rendelkező polgárok.
 
Ki jogosult a Kártya igénybevételére?
Azok a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában állandó lakóhellyel rendelkeznek. Ezek a polgárok egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság a Kártyával igazolható.
 
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése
A Kártyát az egészségbiztosítás pénztári szakigazgatási szerve adja ki kérelemre a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére, mely bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél ingyenesen igényelhető. A Kártya az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán személyesen, vagy írásban meghatalmazott útján, kiskorúak esetén pedig a törvényes képviselő közreműködésével igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a szakigazgatási szerv postán küldi ki a kérelmezőnek, annak átvételét pedig az igénylő a tértivevényen aláírásával igazolja.
 
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényessége
A Kártya a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.
Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv részére.
 
Ideiglenes Kártya
Amennyiben a biztosított Kártyát igényel, de azt valamely okból kifolyólag az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek nem áll módjában kiadni, a Kártya adatait tartalmazó, papíralapú, úgynevezett Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki a biztosított részére. Ezzel a nyomtatvánnyal ugyanolyan módon és mértékben vehetők igénybe az ellátások, mint a Kártya esetében. A Kártyahelyettesítő Nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap, kiváltása pedig ingyenes.
 
Mi a teendő a Kártya elvesztése esetén?
Amennyiben a Kártya megsemmisül, megrongálódik, elvész, ellopják vagy használhatatlanná válik, a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes Kártyát kibocsátó egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek. Ilyen esetekben a biztosított külön igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet újat.
 
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya által igénybe vehető szolgáltatások köre
Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, melyek az adott országban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírája el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási, illetve egészségügyi szervével szerződéses kapcsolatban levő egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az említett egészségügyi szolgáltatónak olyan módon és mértékben kell a biztosítottat ellátni, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.
A Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el. Az adott tagállam társadalombiztosítása, illetve egészségügyi szolgáltató által nyújtható ellátások igénybevételére, valamint az adott államban biztosítottak által is fizetendő önrészekre, kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet.
Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, emiatt pedig előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások (például mentés) esetén a kártyát nem fogadják el. Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül például a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások. Ezekben az esetekben a külföldi szolgáltatóval érdemes előzetesen felvenni a kapcsolatot.
Fontos megjegyezni, hogy Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében úgynevezett visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles előre megfizetni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti, azonban az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.
 
Mit nem fedez a Kártya?
A Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított kifejezetten valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba, amennyiben mégis, előzetes engedélyeztetés szükséges.
A Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, nem fedezi a privát ellátást, valamint a lopáskárt. Az ilyen esetek elkerülése érdekében érdemes külön biztosítást kötni. Előfordulhat, hogy olyan helyeken, ahol nincs államilag finanszírozott egészségügy, nem fogadják el a Kártyát.
 
 


© 2013 OBDK
Adatvédelem weboldal tervezés: IRQ