A beteg kötelezettségei

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tisztában tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.
 
A beteg, amennyiben egészségi állapota engedi, köteles az ellátása során közreműködő egészségügyi dolgozókkal az alábbiak szerint együttműködni:
  • tájékoztatni őket mindenről, amely szükséges a kórisme megállapításához, a beavatkozások elvégzéséhez, így különösképpen korábbi betegségekről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
  • tájékoztatni őket saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, különösképpen a fertőző betegségekről,
  • fertőző betegségek esetén megnevezni azokat a személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
  • tájékoztatni őket minden olyan jognyilatkozatáról, amelyek az egészségügyet érintik,
  • köteles a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
  • a gyógyintézet házirendjét betartani,
  • a jogszabály által előírt, vagy az egészségügyi szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni,
  • személyes adatait hitelesen igazolni.
A beteg és hozzátartozóinak joggyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
 
A betegjogok gyakorlását az egészségszolgáltató működési rendje szabályozza.


© 2013 OBDK
Adatvédelem weboldal tervezés: IRQ