Eng
|
A A A+
|
Gyengénlátó verzió

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készített egészségügyi dokumentációt, valamint joga van ahhoz is, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen.
 
A beteg jogosult:
  • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni,
  • a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,
  • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, azokról másolatot kérni és készíteni,
  • fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátás esetén zárójelentést kapni,
  • egészségügyi adatairól indokolt célra saját költségén összefoglaló, avagy kivonatos írásos véleményt kérni.
A betegnek jogában áll az általa pontatlannak vagy hiányosnak ítélt, magára vonatkozó dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni.
 
A cselekvőképtelen beteg készült dokumentációba való betekintési jog az általa megbízott személyt, korlátozottan cselekvőképes beteg esetén a betekintés a beteget, illetve a megjelölt képviselőt, ennek hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.
 
A betegnek jogában áll a kezelt betegségével kapcsolatban egy általa meghatározott személyt írásban meghatalmazni, abból a célból, hogy a beteg egészségügyi dokumentációkba betekintsen, illetve másolatot készítsen.
 
A beteg életében, valamint halála után házastársa, egyenesági rokona, testvére, élettársa akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, amennyiben az egészségügyi adatra van szükség. Továbbá, ha az említett személyek egészségét befolyásoló ok feltárása, valamint egészségügyi ellátása a cél, abban az esetben is jogosultak az egészségügyi adat megismerésére. Csak olyan egészségügyi adatok megismerése lehetséges, amelyek okkal közvetlenül összefüggésbe hozhatók. Más módon történő megismerés nem lehetséges.
 
Az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok kezelésének és védelmének részletes szabályait külön törvény szabályozza.
 
A beteg halála után törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, örököse írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő, avagy összefüggésbe hozható egészségügyi adatok megismerésére, a dokumentációba való betekintésbe, másolatkészítésre.


© 2013 OBDK
Adatvédelem weboldal tervezés: IRQ