Eng
|
A A A+
|
Gyengénlátó verzió

A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van a személyre szabott teljes körű tájékoztatásra.
 
A beteg jogosult, hogy tájékoztatást kapjon
  • egészségi állapotáról, orvosi megítéléséről,
  • a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
  • a javasolt vizsgálatok, beavatkozások kockázatairól,
  • a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,
  • döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,
  • a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
  • az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről
  • a további ellátásokról,
  • a javasolt életmódról.
A betegnek jogában áll a tájékoztatás során-után további kérdések feltételére.
 
A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményét.
 
A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes betegnek is joga van a korának és pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz.
 
A betegnek joga van megismerni az ellátásban közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását.
 
A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapja meg a tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, illetve e tekintetben megfogalmazott kívánságára.
 
Az orvos a vizsgálatot megelőzően köteles a beteget arról tájékoztatni, hogy a vizsgálat és az azt követő ellátás térítési díját meg kell-e téríteni.
 
A cselekvőképes beteg lemondhat a tájékoztatásról, kivéve, ha betegsége természetét feltétlenül ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse.
 
A tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, amennyiben beleegyezése egyébként nem feltétele a kezelés megkezdésének.


© 2013 OBDK
Adatvédelem weboldal tervezés: IRQ