Eng
|
A A A+
|
Gyengénlátó verzió

Az engedélyezési eljárás menete

A külföldi gyógykezelés akkor engedélyezhető, ha a társadalombiztosítás által be nem fogadott gyógykezelés Magyarországon szakmailag elfogadott és reális egészségnyereséggel jár, vagy a társadalombiztosítás által befogadott gyógykezelés Magyarországon a beteg egészségi állapotára tekintettel orvosszakmai szempontból elfogadható időn belül magyarországi egészségügyi szolgáltatónál nem biztosítható.
 
A határon átnyúló egészségügyi ellátások főszabály szerint a következő esetekben kötöttek előzetes engedélyeztetéshez:
 • fekvőbeteg-szakellátás;
 • nagy költségű járóbeteg-szakellátások;
 • néhány egyéb ellátás (pl. CT, MR).
Az engedély megadását a beteg személy, törvényes képviselője vagy kezelőorvosa kérelem benyújtásával kezdeményezheti a NEAK-nál. Ehhez mellékelni kell a beteg egészségügyi dokumentációját.
 
A külföldi gyógykezelésre szóló engedély a NEAK által meghatározott időszakon belül használható fel.
 
Főszabály szerint az Irányelv és a Kormányrendelet szerinti külföldi gyógykezelés iránti kérelmet a NEAK a beérkezéstől számított 8 napon belül megvizsgálja, hogy az ellátás Magyarországon a társadalombiztosításba befogadott-e.
 1. Ha az ellátás a társadalombiztosításba befogadott, a NEAK további 15 napon belül megvizsgálja, hogy a beteget Magyarországon a kérelemben megjelölt orvosilag indokolt időn belül el tudja-e látni egészségügyi szolgáltató.
  Ha a beteget Magyarországon egészségügyi szolgáltató el tudja látni a megjelölt időn belül, a NEAK elutasítja a kérelmet, és javaslatot tesz hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóra.
 2. Ha az ellátás indokolt időn belül hazai egészségügyi szolgáltatónál nem biztosítható, a NEAK megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt külföldi szolgáltatónál az ellátás biztosítható-e. A NEAK vizsgálhatja az ellátás minőségét és biztonságát, illetve figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat is. Utóbbiaknak akkor felel meg a külföldi egészségügyi szolgáltató, ha az ellátás költsége a magyarországi költség mértékét 30%-kal nem haladja meg.
  Ha a választott egészségügyi szolgáltató megfelelő, a NEAK tájékozódik az intézmény fogadókészségéről és a gyógykezelés lehetséges időpontjáról; illetve 8 napon belül kiadja az uniós rendeletek szerinti jogosultság-igazolást és a bírálati lapot.
  Ha a választott külföldi egészségügyi szolgáltatóval szemben az ellátás minőségével vagy biztonságával kapcsolatos aggályok merülnek fel, vagy a költséghatékonysági szempontoknak nem felel meg, a NEAK a jogosultság-igazolásban az Európai Gazdasági Térség államában vagy Svájcban letelepedett másik külföldi egészségügyi szolgáltatóra tesz javaslatot.

Jogorvoslati lehetőség
 
A külföldi egészségügyi ellátás iránti kérelem elutasítása esetén a kérelmező, vagy annak törvényes képviselője, vagy kezelőorvosa 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ). Az OKFŐ a fellebbezés beérkezésétől számított 6 napon belül megkeresi az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (ETT), amely 30 napon belül felülvizsgálja az orvosszakmai javaslatot, annak indokoltságát. Az OKFŐ az ETT szakhatósági állásfoglalása alapján, annak beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Az OKFŐ a kérelmezőt határozatban értesíti a döntéséről.


© 2013 OBDK
Adatvédelem weboldal tervezés: IRQ