Eng
|
A A A+
|
Gyengénlátó verzió

Méltányossági eljárás

Az uniós szabályokon alapuló külföldi ellátási rendelkezéseken felül lehetőség van speciális esetekben méltányossági döntés alapján külföldi gyógykezelésre.
 
Amennyiben a NEAK a beteg külföldi gyógykezelése iránt beadott kérelme alapján (8 napon belül) megállapítja, hogy az ellátás Magyarországon a társadalombiztosításba nem befogadott, akkor a kérelmet és az egészségügyi dokumentációt továbbítja a az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatának az ügy szakmai megítélésére. A Tagozat a dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja a külföldi gyógykezelés indokoltságát, valamint megállapítja, hogy az ellátás elfogadott-e, illetve, hogy reális egészségnyereséggel jár-e (A külföldi gyógykezelés akkor jár reális egészségnyereséggel, ha a beteg egészségi állapotának jelentős javulását vagy romlásának csökkenését eredményezi).
 
Amennyiben a Tagozat azt állapítja meg, hogy a külföldi gyógykezelés szakmailag elfogadott, azonban annak elvégzése a külföldi gyógykezelésre jogosult személy esetében nem jár reális egészségnyereséggel, avagy az ellátás szakmailag nem elfogadott, akkor a NEAK a kérelmet a beérkezésétől számított 5 napon belül elutasítja.
 
Amennyiben a Tagozat azt állapítja meg, hogy a külföldi gyógykezelés elvégzése szakmailag elfogadott, és a külföldi gyógykezelésre jogosult személy esetén reális egészségnyereséget eredményezhet, a költségek figyelembevételével megvizsgálja és dönt arról, hogy a gyógykezelés Magyarországon külföldi szakember meghívásával elvégezhető-e.
 
Amennyiben külföldi gyógykezelést lát szükségesnek, javaslatot tesz a külföldi egészségügyi ellátásra.
A NEAK a Tagozat javaslatának beérkezésétől számított 8 napon belül engedély kiállításával dönt a külföldi gyógykezelés engedélyezéséről, valamint a finanszírozás mértékéről. Az eset valamennyi körülménye megvizsgálásra kerül, mivel a NEAK az utazás és szükség esetén további kísérő költségek tekintetében méltányosságból támogatást nyújthat.
 
A NEAK a külföldi szakember meghívásával megvalósuló gyógykezeléseknél az anyagi támogatás megállapításakor a betegtől a következő költségeket vállalhatja át részben, vagy egészben: a külföldi szakember útiköltségét, magyarországi tartózkodási költségét, a beavatkozáshoz szükséges eszközök, gyógyászati segédeszközök, valamint gyógyszerek költségét.


© 2013 OBDK
Adatvédelem weboldal tervezés: IRQ